TSK Eğitim Vakfı Öğrenci Yurdunda Radon Gazı Ölçümü


Eskişehir ilinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim vakfı öğrenci yurdundaki radon yoğunluğunun değişimini incelemek için yaptığımız deneysel çalışmayı ve bu çalışmadan elde ettiğimiz verileri görüntülemek için tıklayınız.


ÖZET

Herhangi bir maddenin atom çekirdeğindeki nötronların sayısı proton sayısından fazla ise çekirdekte kararsızlık oluşur ve fazla nötronlar parçalanır. Bu parçalanma sırasında ortaya alfa, beta, gama adı verilen ve çıplak gözle görülmeyen ışınlar çıkar. Bu ışınlara “radyasyon” denir. Radyasyon yayan maddelere radyoaktif madde denir.

İnsanoğlu ve diğer canlılar, milyonlarca yıldan beri evrenden gelen kozmik ışınlar ve yerkürede bulunan doğal radyoaktif maddelerden yayılan radyasyonla ışınlanmakta olup; tüm canlıların varoluşlarından bu yana sürekli olarak doğal radyasyonla iç içe yaşamaktadırlar. Vücudumuza solunum ve sindirim yollarıyla, hava, su, tüm bitkisel ve hayvansal besinlerde az da olsa bulunan radyoaktif maddeler alınmakta, bunlarda zamanla çeşitli organlarda birikmektedir.

1

Şekil 1.1. Çeşitli kaynaklardan alınan yıllık doz miktarları

 RADON

•      Radon gazı Uranyum-238 in bozunma zincirinde yer alan, renksiz, kokusuz ve tatsız bir radyoaktif gazdır.

•      Radon; kaya, toprak ve sudaki doğal uranyumun radyoaktif bozunması sonucunda oluşur.

•      Yer yüzeyinde herhangi bir yerde bulunabilir. Bulunduğu bölgenin jeolojik yapısıyla yakından ilişkili olarak çevreye yayılır.

Nerelerde Bulunur?

•      Kayalarda

•       Toprakta

•       Suda

•       Havada

•       Bina içlerinde birikir

Radonun Binalara Giriş Yolları Nelerdir? Read more

To The Student


In this post, cause I believe that limiting the curiosity (or at least waiting for the right time) is important, I want to share a good message to the students from Mary Boas.

To The Student

As you start each topic in this book, you will no doubt wonder and ask “Just why should I study this subject and what use does it have in applications?” There is a story about a young mathematics instructor who asked an older professor “What do you say when students ask about the practical applications of some mathematical topic?” The experienced professor said “I tell them!” This text tries to follow that advice. However, you must on your part be reasonable in your request. It is not possible in one book or course to cover both the mathematical methods and very many detailed applications of them.
You will have to be content with some information as to the areas of application of each topic and some of the simpler applications. In your later courses, you will then use these techniques in more advanced applications. At that point you can concentrate on the physical application instead of being distracted by learning new mathematical methods.

One point about your study of this material cannot be emphasized too strongly: To use mathematics effectively in applications, you need not just knowledge but skill. Skill can be obtained only through practice. You can obtain a certain superficial knowledge of mathematics by listening to lectures, but you cannot obtain skill this way. How many students have I heard say “It looks so easy when you do it,” or “I understand it but I can’t do the problems!” Such statements show lack of practice and consequent lack of skill.
The only way to develop the skill necessary to use this material in your later courses is to practice by solving many problems. Always study with pencil and paper at hand. Don’t just read through a solved problem—try to do it yourself! Then solve some similar ones from the problem set for that section, trying to choose the most appropriate method from the solved examples. See the Answers to Selected Problems and check your answers to any problems listed there.
If you meet an unfamiliar term, look for it in the Index (or in a dictionary if it is
nontechnical).
My students tell me that one of my most frequent comments to them is “You’re working too hard.” There is no merit in spending hours producing a solution to a problem that can be done by a better method in a few minutes. Please ignore anyone who disparages problem-solving techniques as “tricks” or “shortcuts.” You will find that the more able you are to choose effective methods of solving problems in your science courses, the easier it will be for you to master new material. But this means practice, practice, practice! The only way to learn to solve problems is to solve problems. In this text, you will find both drill problems and harder, more challenging problems. You should not feel satisfied with your study of a chapter until you can solve a reasonable number of these problems. Read more

Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Yöntemleri


Bir önceki yazımda olduğu gibi bu seferde yaptığım ödevlerin hem bu konuda kaynak sıkıntısı çekenler için hem de günümüzde sıkça duyduğumuz radyasyonun ne olduğu hakkında biliçlenmek isteyen meraklı kişiler için yararlı olabileceğini düşünüyorum.


ÖDEV KONULARI

Ödev 1 – Temel Kavramlar
Radyasyon, radyoaktivite, yarı ömür, iyonlaştırıcı radyasyon, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, iyonlaştırıcı radyasyon çeşitleri ve bunların özellikleri, radyasyon ölçüm birimleri kavramlarını araştırınız.

Birinci ödevi görüntülemek veya indirmek için tıklayınız.

Ödev 2 – Radyasyon Kaynakları
Radyasyon kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.Bu iki türe giren radyasyon kaynaklarını araştırıp her birini açıklayınız. Canlıların bu kaynaklardan maruz kaldıkları ortalama radyasyon ne kadardır, araştırınız. Read more